Mottagningsbandet

Mottagningsbandet är ett band som Nollan kan investera i innan
mottagningen börjar. En kan se denna investering som en delbetalning
för alla de aktiviteter som pågår under mottagningen. De pengar
som NollK får in går direkt tillbaka till de Nollan som betalt, i form av
rabbatering vid köp av biljetter till mottagningens roliga aktiviteter.
För de som väljer att inte köpa mottagningsbandet kommer tyvärr
inte dessa rabatteringar att gälla. Men det går självklart bra att köpa
biljetter utan att först ha ett mottagningsband.

Avgiften för mottagningsbandet ska betalas in senast den 15/8, det
vill säga den dag då mottagningen påbörjas. Detta görs lättast via
din internetbank.

För att vi ska kunna se att just du betalt för ditt mottagningsband är
det viktigt att du anger ditt förnamn och så många bokstäver av ditt
efternamn som får plats när du betalar, till exempel: Anders Hansson.
Första gången du betalar för ett arrangemang kommer du även få ditt
mottagningsband.
När du betalt avgiften får du billigare biljetter till arrangemang och
sittningar under mottagningen.

Hur gör jag?
• Gör en betalning till bankgironummer: 495-8526
• Ange ditt förnamn och så många bokstäver av ditt efternamn som får plats i fältet för meddelanden till betalningsmottagaren.
• Betalningsmottagare är ”Chalmers studentkår H Sektionen”.
• Sista betalningsdatum: 15/8-17
• Kostnaden är på 120 kr, en investering värd att göra!